Lịch lm việc phng hỗ trợ khch hng thng 04/2017
  SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON
Nhn vin kỹ thuật Số điện thoại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Trần Thanh Vượt 01627567342     D N     D N     D N     D N     D N     D N     D N     D
Đỗ Minh Tm 01653496453 N     D N     D N     D N     D N     D N     D N     D N    
Thi Ngọc Tr 01226636857 D N     D N     D N     D N     D N     D N     D N     D N  
Trương Quốc An 01265061036   D N     D N     D       D       D       D       D       D  
Huỳnh Nhựt Tiến 0946565165 Off b   HC + DC Off b HC + DC Off b HC + DC Off b   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC
V Hồng Phương 0908750748 Off b   HC HC HC Off lễ HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC
Nguyễn Dương 0868912573 HC   HC HC HC Off lễ HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC
Phan Văn Linh 0986003135 Off b   HC + DC Off b HC + DC Off b HC + DC Off b                                              
Nguyễn Phước Hiếu 01677917301                                                              
Lưu Đức Phương 0963312216 Off b   HC + DC Off b HC + DC Off b HC + DC Off b                                                
Thng tin lin hệ cc nhn vin kỹ thuật khc Thng tin lin hệ cc Data Center K Hiệu M Tả Giờ lm việc
Nhn vin kỹ thuật Số điện thoại VNPT - DATA NTMK 08.38223969 - 08.38245538
0909576966 - A Dn
support@vdc2.vn
D Ca Ngy 07h - 19h
Lưu Đức Phương (Network & Server) 0963312216 N Ca Đm 19h - 07h
Nguyễn Phước Hiếu (Network & Server) 01677917301 Viettel IDC ST 06.506280280 - idc.bd.noc@viettelidc.com.vn   Ngy nghỉ  
Phan Văn Linh (Network & Server) 0986003135 VNPT - DATA TT 08.38866556 - 08.38866557
08.38866559 - support@vdc2.vn
HC Hnh Chnh 08h - 17h
Nguyễn Trường Lm (Network & Server) 01223998922 Off Nghỉ php  
Nguyễn Tấn Vỹ (R&D) 0909619508 T Trực thay  
Hồ Hải Nam (R&D) 0964252945 S Off sng 13h - 17h
Đinh Minh Ha (R&D) 01694684342 C Off chiều 08h - 12h
Tết L Tết m Lịch