Lịch làm việc pḥng hỗ trợ khách hàng tháng 12/2016
  Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
Nhân viên kỹ thuật Số điện thoại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Trần Thanh Phong 01689455273 D N     Off N     D N     D N     D N     D N     D N     D N  
Trương Quốc An 01265061036   D N     D N     D N     D N     D N     D N     D N     D N
Nguyễn Trường Lâm 01223998922     D N     D N     D N     D N     D N     D N     D N     D
Huỳnh Nhựt Tiến 0946565165 N     D N     D N     Off Off     D N     D N     D N     D N    
Vơ Hồng Phương 0908750748 HC HC HC   Off HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC Off tết
DL
Nguyễn Dương 0868912573 HC HC Off   HC HC HC C HC HC   T T Off bù 
ca tối
HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC Off tết
DL
Trần Thanh Vượt 01627567342 HC HC HC   T HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC HC   HC HC HC HC HC Off tết
DL
Thông tin liên hệ các nhân viên kỹ thuật khác Thông tin liên hệ các Data Center
Nhân viên kỹ thuật Số điện thoại VNPT - DATA NTMK 08.38223969 - 08.38245538
0909576966 - A Dân
support@vdc2.vn
Lưu Đức Phương (Network & Server) 0963312216
Nguyễn Phước Hiếu (Network & Server) 01677917301 Viettel IDC ST 06.506280280 - idc.bd.noc@viettelidc.com.vn
Phan Văn Linh (Network & Server) 0986003135 VNPT - DATA TT 08.38866556 - 08.38866557
08.38866559 - support@vdc2.vn
Nguyễn Tấn Vỹ (R&D) 0909619508
Hồ Hải Nam (R&D) 0964252945
Đinh Minh Ḥa (R&D) 01694684342 Kư Hiệu Mô Tả Giờ làm việc
D Ca Ngày 07h - 19h
N Ca Đêm 19h - 07h
  Ngày nghỉ  
HC Hành Chính 08h - 17h
Off Nghỉ phép  
T Trực thay  
S Off sáng 13h - 17h
C Off chiều 08h - 12h